Sigma_Finance-logo
CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu – dlaczego firmy powinny się angażować w CSR?

CSR, corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to strategia takiego zarządzania, zgodnie z którym firma uwzględnia w swoich działaniach interesy społeczne, środowiskowe, relacje z pracownikami i mieszkańcami obszarów, na których działa. Firmy stosujące CSR inwestują w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy, między innymi poprzez informowanie o podejmowanych przez nią działaniach.

społeczna-odpowiedzialność-biznesu-csr

Udostępnij ten artykuł:

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej wprowadzane są do programów strategicznych firm i przedsiębiorstw i stają się ważnym elementem rozwoju. Sprzyjają one budowaniu długookresowej przewagi konkurencyjnej, bo świadomość klientów staje się coraz większa z każdą chwilą i „głosowanie portfelem” jest wyraźnie dostrzegalne w społeczeństwach, które decydują się na kupowanie produktów i usług od firm odpowiedzialnych społecznie. 

Jak być firmą społecznie odpowiedzialną?

Każda firma, które aspiruje do bycia społecznie odpowiedzialną, powinna zastanowić się nad działaniami, które wykonuje w czasie codziennego funkcjonowania. Na przykład nad systemem zarządzania – dzięki wprowadzaniu skutecznych i transparentnych systemów zarządzania – jakością (Quality Management System ISO 9000), środowiskowym (Environmental Management System ISO 14000) i odpowiedzialności społecznej (Social Accountability SA 8000) firma zyskuje przejrzystość i przyjazność dla pracowników i otoczenia.

CSR to odpowiedzialność przedsiębiorców wobec swoich pracowników – inwestycje w ich rozwój i wzrost umiejętności poprzez kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, ale też akcje integracyjne i programy wyrównujące szanse, takie jak elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans zatrudnienia i awansu dla osób po 45 roku życia i osób z niepełnosprawnościami. Dobrostan pracowników to również umożliwianie wolontariatu pracowniczego na rzecz inicjatyw społecznych. 

Produkty i usługi, dostarczane przez firmę są drugim z filarów CSR. Oczywistym jest, że w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwo kieruje się zyskiem. Jednak ważne jest, by zysk nie był wdrażany za wszelką cenę. Dobrze jest przemyśleć i dostosować łańcuch dostaw do społecznych, ekonomicznych i środowiskowych korzyści, jakie mogą być dostarczane firmie i jej otoczeniu. Warto zadbać o zasady CSR na każdym etapie łańcucha dostaw – począwszy od dostarczania do firmy półproduktów lub materiałów, aż po recykling zużytych produktów końcowych, który może być rozpatrywany w perspektywie wielu lat. A skoro już mowa o produktach. Każda firma społecznie odpowiedzialna powinna również zająć się eko-znakowaniem oraz znakowaniem społeczne swoich produktów, dzięki którym klient jest informowany o ich aspektach ekologicznych i społecznych. Świadomi konsumenci coraz częściej szukają produktów z konkretnymi znakami, co sprawia, że do ekologicznego i społecznego wymiaru, dochodzi też aspekt ekonomiczny – kupowane są towary, których oznakowanie mówi o odpowiedzialności firmy. 

Kiedy zaopiekujemy się już pracownikami i produktami firmy, trzeba spojrzeć poza granice przedsiębiorstwa i zaangażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Może to być wsparcie instytucji lub osób, współpraca z organizacjami, tworzenie programów dla dzieci i młodzieży (szczególnie na obszarach wiejskich, dotkniętych wykluczeniem), działań ekologicznych czy inwestycyjnych. Każda firma wie, w jakim miejscu funkcjonuje, dlatego znajdzie najlepsze dla siebie możliwości wsparcia lokalnej społeczności. Drugą ważną opcją działalności poza firmowej są działania proekologiczne, skierowane na ochronę środowiska – polityka środowiskowa prowadzona przez zrównoważone zarządzanie surowcami, segregację odpadów, edukację ekologiczną i wdrażanie ekologicznych produktów, usług i procesów technologicznych. 

Ale po co to wszystko?

CSR przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, że firmy powinny skupić się na kreowaniu zysków, to przecież przedsiębiorstwo, działające w określonej przestrzeni, jest kolejnym podmiotem, który czerpie z jego zasobów – ludzkich, środowiskowych, transportowych i innych. Dlatego firmy powinny rozwiązywać problemy (i potencjalne problemy), które może przynieść ich działalność gospodarcza. A ponieważ: „jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze”, warto też zaznaczyć, że CSR to obniżenie kosztów działalności firmy (dzięki ochronie środowiska), większe zaufanie klientów do jej produktów i usług oraz lojalność pracowników.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!