Nabór wniosków w ramach działania Infrastruktura energetyczna

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03.