Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach 200 kW i 2,08 kW

Rozliczenie płatności projektu pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach 200 kW i 2,08 kW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy […]

Rozliczenie płatności projektu pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy […]” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Izbica

Rozliczenie płatności projektu pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Izbica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.