Wyższa efektywność energetyczna przedsiębiorstwa [..]

Opracowanie Biznes Planu oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wyższa efektywność energetyczna przedsiębiorstwa [..]”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.