Rozwój działalności […] poprzez budowę zaplecza usługowo-handlowego firmy i poszerzenie oferty o zindywidualizowane i kompleksowe usługi budowy domów

Rozliczenie płatności projektu pt. „Rozwój działalności […] poprzez budowę zaplecza usługowo-handlowego firmy i poszerzenie oferty o zindywidualizowane i kompleksowe usługi budowy domów” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.