Sigma_Finance-logo
Innowacje

Program Horyzont Europa na lata 2021-2021

Horyzont Europa 2021-2027 to najważniejszy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji, będący następcą programu Horyzont 2020 i wcześniejszych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Ma na celu głównie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, pomoc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz pobudzanie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE.

Udostępnij ten artykuł:

W maju 2021 uchwalono budżet programu, który wynosi 95,5 miliarda euro (poprzedni – 77 miliardów). Z tej kwoty 2,4 miliarda euro zostanie przeznaczonych na program badań jądrowych Euratom, a 3,6 miliarda – na fundusz inwestycyjny InvestEU. Program opiera się na bazie naukowej i ma rozwiązywać globalne wyzwania i wzmacniać konkurencyjność przemysłową Europy oraz jej innowacyjność, ale także kłaść nacisk na rozwijanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i działania w ramach Wspólnego Centrum Badawczego. 

Dla kogo jest program Horyzont Europa?

Horyzont Europa ma zapewniać wsparcie innowatorom i naukowcom, a przez to – prowadzić do wprowadzenia w Europie systemów i przedsiębiorstw ekologicznych, dbających nie tylko o zysk, ale i środowisko. Dlatego wszystkie podmioty, posiadające osobowość prawną, a spełniające te kryteria, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. Jego uczestnicy (w tym beneficjenci i podmioty stowarzyszone) powinni być podmiotami publicznymi lub prywatnymi (dotyczy to również organizacji międzynarodowych), mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich UE (może to być kraj/terytorium zamorskie UE) lub, w szczególnych warunkach, w kraju spoza UE (Islandia, Liechtenstein, Norwegia bądź  kraje stowarzyszone). W szczególności do składania wniosków predestynowane są szkoły wyższe, średnie, organizacje międzynarodowe, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, przemysł, organizacje obywatelskie – centra naukowe, zawodowe, think tanki, organizacje charytatywne itp.

W ramach stypendiów Działań Marii Skłodowskiej-Curie młodzi naukowcy (delegowani z podmiotów, biorących udział w programie) mogą poszerzać wiedzę i umiejętności, a założenie współpracy we Wspólnym Centrum Badawczym ma sprawić, by cała Europa mogła korzystać z opracowanych tam metod naukowych i technicznych na lepsze i zdrowsze środowisko i przemysł. 

Składanie wniosków do programu Horyzont Europa

Wniosek składa się z dwóch części – administracyjnej, wypełnianej w systemie elektronicznym na portalu Funding & tender opportunities i merytorycznej, właściwej dla każdego konkursu – według szablonów dla konkretnego konkursu, z dodatkową częścią opisową. Należy pamiętać, by nie czekać z wnioskiem do końca terminu, nie edytować wniosku online na różnych stanowiskach pracy, zapisywać zmiany i by nie przesyłać szyfrowanych lub podpisanych cyfrowo plików. Można również powierzyć wypełnienie wniosku specjalistycznej firmie.

Dzięki współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej zwiększy on wpływ badań na opracowywanie proekologicznej polityki Unii Europejskiej, rozpowszechnianie wiedzy i technologii. Ponadto zostaną stworzone nowe miejsca pracy, co z kolei ma pobudzić wzrost gospodarczy, konkurencyjność przemysłu i zoptymalizować europejskie inwestycje badawcze. Warto tu wspomnieć o grupie „Klimat, energia i mobilność”, dzięki której mają zostać zintensyfikowane działania związane z klimatem, o „Technologiach cyfrowych, przemyśle i przestrzeni kosmicznej”, w której nacisk kładziony jest na badania i technologie kwantowe czy na „Zdrowie”, która to grupa ma zająć się światowymi wyzwaniami zdrowotnymi lub „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”, dzięki którym zostaną wdrożone nowoczesne metody upraw. Z kolei grupę „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” ma tworzyć współpracę kulturalną w ramach europejskiego dziedzictwa, sztuki i nauk humanistycznych.

Horyzont Europa to dofinansowanie nawet do 100% wartości projektów – projektów ważnych dla Europy i jej obecnych i przyszłych mieszkańców.

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!