Wycena przedsiębiorstw, programy naprawcze, audyty

Oferujemy profesjonalne prognozy, analizy i wyceny finansowe. Wykonujemy również audyty wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, zawierające ocenę wykorzystania posiadanych zasobów oraz wskazujące nieefektywne rozwiązania wymagające optymalizacji. Na bazie uzyskanych wniosków opracowujemy programy naprawcze i restrukturyzacje, układamy strategii dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa wraz z prognozami finansowymi, a także nadzorujemy wdrażanie i wykonanie poszczególnych działań.

jak-pozyskać-dotacje-unijne
oze_tlo

Potrzebujesz
pomocy w wycenie przedsiębiorstwa?

Planujesz dodatkowe inwestycje i chcesz ocenić ich potencjał? Potrzebujesz wsparcia w analizie kierunków rozwoju swojej organizacji? Skontaktuj się z naszym doradcą i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

W ramach tego obszaru naszej działalności:

pomagamy wycenić przedsiębiorstwo

dokument b. ważny w kontekście planowanych zmian kapitałowych i/lub zdobywania nowych kooperantów

opracowujemy raporty
i analizy

mające na celu m. in. ustalenie i ustabilizowanie sytuacji prawnej, finansowej oraz księgowej przedsiębiorstw

opracujemy programy naprawcze (restrukturyzacyjne)

dokument sporządzany w związku z trudną sytuacja przedsiębiorstwa zawierający analizę przyczyn zaistniałej sytuacji, wskazanie kierunków zmian oraz efektów końcowych w związku z wdrożeniem programu naprawczego (programu restrukturyzacji). Usługa obejmuje również nadzór nad wdrażaniem w życie takiego programu w całym okresie wdrażania (zwyczajowo do 3 lat)

audyty

głównie w odniesieniu do projektów unijnych w kontekście potwierdzenia prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania środków pomocy publicznej