Usługi
księgowe

Korzystanie z usług księgowych to codzienność dla wielu firm, dla innych duża decyzja o zmianie dotychczasowego modelu działania. Niezależnie od tego czy korzystaliście już Państwo z zewnętrznej księgowości, czy dopiero planują rozpoczęcie działalności lub zmianę obecnego systemu rozliczeń, uważamy, że sukces zależy od wyboru partnera oferującego usługi księgowe dopasowany do Państwa oczekiwań i charakteru przedsiębiorstwa.

W zakresie usług księgowych oferujemy:

W ramach usługi księgowej – gwarantujemy dla spółek tzw. „celowych” które powstały w związku z planowaną inwestycją OZE – prowadzenie ksiąg rachunkowych dla naszych klientów ubiegających się o dotacje.

W ramach naszych usług oferujemy również:”

przygotowywanie
rocznych zeznań podatkowych

przygotowanie dokumentów w zakresie uzyskania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

rozliczanie projektów unijnych oraz dofinansowań na inwestycje i rozwój

Potrzebujesz usług księgowych?

Chcesz, aby Twoja dotacja została sprawnie rozliczona? Skontaktuj się z nami. Razem dobierzemy optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy!

Nadzorujemy realizację projektów i rozliczenie dotacji unijnych!

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza jeszcze końca formalności. Moment otrzymania środków na konto jest oddalony w czasie i uzależniony od spełnienia wielu wymagań. Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych i finansowanych projektów wymaga doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Instytucje udzielające wsparcia wymagają właściwie przygotowanej dokumentacji.

Nasz zespół ekspertów przez 15 lat z sukcesem rozliczył dotychczas ponad 200 projektów wartych ponad 300 mln zł, dzięki czemu wspomagają rozwój przedsiębiorstw poprzez skuteczne rozliczanie dotacji unijnych. Obsługujemy projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, w szczególności w obszarze OZE.

Naszą największą satysfakcją jest sukces naszych klientów!