Przygotowanie inwestycji OZE

Od wielu lat pomagamy skutecznie wdrożyć innowacyjne technologie związane z odnawialnymi źródłami energii.
W zakresie wsparcia przedsiębiorców w przygotowaniu inwestycji działamy w obszarze:

projektów
inwestycyjnych

projektów dotyczących ochrony środowiska

rozwoju obszarów
wiejskich

projektów
inwestycyjnych

projektów dotyczących ochrony środowiska

rozwoju obszarów
wiejskich

Nasza oferta obejmuje analizę strategiczną potrzeb klienta oraz możliwości realizacji inwestycji, w tym też np. w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania lub innych źródeł finansowania zewnętrznego na dane przedsięwzięcie inwestycyjne.

Nasze usługi każdorazowo dopasowane są bezpośrednio do potrzeb klienta. Obejmują one cały proces poprzedzający prawidłowe przygotowanie inwestycji, doradztwo w poszczególnych obszarach formalnych, prawnych, podatkowych itp. Czynnie wspieramy także klienta we wszystkich formalno-prawnych procesach decyzyjnych dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na każdym etapie działania.

Planujesz inwestycję w OZE

i poszukujesz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci w całym procesie jej przygotowania?

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji realizowane jest dla zdefiniowanych przez Inwestorów przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi związane z ubieganiem się potem o dofinansowanie ze środków unijnych dla takiego projektu.

W skład przygotowania ogólnego wchodzi w pierwszym etapie:

diagnoza potrzeb inwestycyjnych inwestora

doradztwo w zakresie dopasowania projektu inwestycji do wymagań określonego działania

ocena założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych rozwiązań dla poszczególnych działań

shutterstocak_1570611190

Doradztwo na tym etapie analizy przedsięwzięcia jest szczególnie istotne ze względu na weryfikację realnych szans danego projektu i pozyskania finansowania dla przedsięwzięcia. Powyższe związane jest z przeprowadzeniem kompleksowej analizy przedsięwzięcia, przygotowaniem inżynierii finansowej, przeprowadzeniem konsultacji, przyjęciem odpowiednich założeń w kwestii doboru środków umożliwiających finansowanie przedsięwzięcia czy też inwestycji.

Kolejnym etapem jest właściwe przygotowanie inwestycji/przedsięwzięcia, w tym:

wykonanie audytu inwestycji/przedsięwzięcia

sporządzenie kalkulacji efektywności przedsięwzięcia

oze_tlo

wystąpienie o warunki zabudowy dla inwestycji

4. wystąpienie o warunki środowiskowe dla inwestycji i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dla inwestycji związanej z energetyką

5. wystąpienie (lub pomoc) o warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego energii elektrycznej z OZE

6. opracowanie biznesplanu oraz/lub studium wykonalności projektu

7. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o kredyt inwestycyjny oraz dotacje ze środków unijnych

shutterstocka_136622258

Potrzebujesz pomocy w realizacji inwestycji?

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach współpracy w zakresie Twojego projektu.

Nadzór nad realizacją inwestycji

Nasza rola na tym etapie w większości przypadków polega na wykonywaniu podstawowych czynności takich jak: