Napiszemy również TWÓJ sukces!

We wszystkich dziedzinach naszej działalności stawiamy na pełne zaangażowanie i profesjonalizm, który towarzyszy nam przy podejmowaniu każdej zawodowej decyzji. Dążymy do harmonijnej współpracy z naszymi Klientami. Pracując na Państwa sukces, pracujemy jednocześnie na nasz własny!

indywidualne podejście

skuteczne wdrażanie projektów

15 lat
doświadczenia

szeroki obszar współpracy

Jesteśmy doradcą ds. dotacji unijnych

Od ponad 15-stu lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności z dziedziny odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw i innych obszarów (zwłaszcza energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne).

dotacje dla firm

Jesteśmy doradcą ds. dotacji unijnych

Od ponad 15-stu lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności z dziedziny odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw i innych obszarów (zwłaszcza energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne).

dotacje dla firm

Opracowaliśmy dla naszych klientów ponad 200 projektów obejmujących inwestycje o wartości ok. 300 mln złotych i wartości dofinansowania ok. 180 mln zł. Nasze działania szczególnie skupiają się na inwestycjach OZE i na projektach z obszaru wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacji.

Masz pomysł na innowację lub inwestycję w OZE?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy pomóc!

Skutecznie zmieniamy klimat

Energia wytwarzana w naszych instalacjach jest w całości odprowadzana do sieci operatora i sprzedawana w ramach kontraktów długo- i krótkookresowych. W związku z wybudowaniem i eksploatacją własnych instalacji OZE i wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza i środowiska.

Jesteśmy wytwórcą energii z OZE

Nasza wiedza z dziedziny OZE i możliwości wsparcia tego typu inwestycji to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Posiadamy kompleksową wiedzę wynikająca z fizycznego i praktycznego funkcjonowania na rynku energii odnawialnej jako wytwórca, posiadający własne instalacje PV wybudowane z udziałem dotacji UE.

 

Nasze inwestycje OZE dotychczas zrealizowane w ramach własnych inwestycji na rzecz klimatu to ponad 15 mln złotych.

Solar,Panel,Against,Blue,Sky,Background.,Photovoltaic,,Alternative,Electricity,Source.

Instalacje wyprodukują średnio w roku ponad 3350,00 MWh energii elektrycznej, która jest oddawana do sieci operatora zasilając potem gospodarstwa domowe i dając jednocześnie dodatni efekt ekologiczny w postaci:

> 4600 ton/ rok

zmniejszenie emisji CO2

> 600 ton/rok

zmniejszenie ilości zużycia paliwa kopalnego (węgiel kamienny)

Zobacz jak łatwo nawiązać z nami współpracę:

Zobacz jak łatwo nawiązać z nami współpracę:

Pierwszy kontakt

Ten etap należy do Państwa. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, w której wskazany zostanie obszar planowanego działania/inwestycji. Po zapoznaniu się z przesłanymi danymi udzielimy Państwu wszelkich informacji na temat możliwości i zakresu współpracy.

Wstępna analiza przedsięwzięcia

Na początkowym etapie współpracy diagnozujemy potrzeby, dopasujemy projekt, rodzaj i zakres usługi, a także planujemy Państwa zamierzenia inwestycyjne do wymagań programowych tak, aby skutecznie zwiększyć szansę na osiągnięcie celu, w tym na uzyskanie dotacji. W zakresie projektów unijnych dokonujemy wstępnej oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru.

Jest to etap bezpłatny, nie skutkujący obowiązkiem podpisania umowy o współpracy. To czas na konsultacje, wymianę poglądów, udzielanie porad.

Zawarcie umowy o współpracy

Akceptacja oferty i propozycji działań. Podpisanie umowy o współpracy.

Ten etap wiąże się z wpłatą zaliczki.

Przygotowanie kompletu dokumentów, analiz, opracowań, w tym dokumentów aplikacyjnych

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznes planu/studium wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz bieżące konsultacje. Możemy również czynnie wsparć Państwa podczas poszukiwania zewnętrznego źródła finansowania zaplanowanego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie (na życzenie klienta).

Po złożeniu wniosku we właściwej instytucji czynnie uczestniczymy w całym procesie oceny tj. np. składanie do instytucji zarządzającej wyjaśnień. Na tym etapie udzielamy również wsparcia w procesie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Realizacja inwestycji i rozliczenie projektu

Rozliczenie projektu i otrzymanie przez przedsiębiorcę przyznanego dofinansowania w formie wypłaty środków, w tym przede wszystkim:

  • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy,
  • wsparcie merytoryczne w procesie wyboru dostawców i wykonawców,
  • sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych,
  • wsparcie w przygotowaniu się beneficjenta do kontroli projektu itp.


Jest to usługa płatna, niezależna od etapu związanego z pkt. 3 ścieżki postępowania.

Jesteśmy doradcą ds. aukcji OZE

Wspieramy wytwórców i naszych klientów w pozyskaniu zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania do uczestnictwa w aukcji (zwłaszcza ze względu na dopuszczalne progi pomocy publicznej), dokonujemy rozliczenia projektów objętych wsparciem, realizujemy szkolenia i konferencje branżowe.

Szkolimy i poszerzamy wiedzę

Czynnie uczestniczymy w poszerzaniu dostępu do wiedzy przez obywateli społeczności lokalnych i wytwórców energii z OZE. Sami również zdobywamy i poszerzamy na bieżąco naszą wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach branżowych.

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu