Znamy kryteria dla projektów OZE
Wyniki konsultacji w sprawie kryteriów OZE

W dniach 8-15 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla:

  • Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl. Poniżej znajduje się zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag dla poszczególnych Działań wraz ze stanowiskiem IZ RPO.

Planowany nabór wniosków dla projektów OZE to przełom 2019/2020

Z kryteriami można zapoznać się na stronie LAWP .