zmiana harmonogramu naboru wniosków
Nabory RPO lubelskie 2020 - zmiany

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1.      Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:
a) Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – dodano nowy nabór w 2020 r. z terminem ogłoszenia konkursu na kwiecień, natomiast naboru wniosków na maj.
b) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach, 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, 3. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).