Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe
"Realizacja projektów OZE, rozliczanie projektów z udziałem dotacji z RPO"

Sigma Finance sp. z o.o. zaprasza na cykl spotkań informacyjno- szkoleniowych pt.: Realizacja inwestycji OZE,  rozliczanie projektów z udziałem dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z elementami nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście pomocy publicznej, uczestnictwo w systemie aukcyjnym

 

Celem spotkań jest zapoznanie wytwórców i beneficjentów z obowiązkami wynikającymi z ubiegania się o dofinansowanie dla projektów oze oraz z zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach RPO (dotacja inwestycyjna dla projektów OZE) i uczestnictwa w systemie aukcyjnym. Ważnym elementem spotkań będzie zwrócenie uwagi na elementy podstawowych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii w kontekście budowy i eksploatacji instalacji oze oraz aspektów prawnych związanych z wystąpieniem pomocy publicznej w projektach OZE, system aukcyjny a pomoc publiczna pochodząca z różnych źródeł, dobór parametrów instalacji i podstawowe etapy procesu inwestycyjnego, obowiązki wytwórców. 

Najważniejsze wybrane zagadnienia :

Proces inwestycyjny, dobór parametrów instalacji, dokumentacja formalno-prawna (zasady w skrócie)

Aspekty techniczne instalacji (projekt, proces administracyjny przygotowania inwestycji, realizacja inwestycji) 

Dotacje inwestycyjne na projekty oze (główne zasady w skrócie),  

Obowiązki wynikające z zawarcia umowy o dofinansowanie (realizacja inwestycji, rozliczanie projektów, kary)

Zmiany w systemie aukcyjnym (obowiązki i zagrożenia), kumulacja pomocy – nowe zasady

Efektywność i rentowność instalacji fotowoltaicznych (koszty inwestycji i koszty operacyjne)

 

Szczegółowy program zostanie rozesłany do uczestników, którzy dokonali zgłoszenia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 07.08.2018 roku w godzinach 10:00-15:00 w Kazimierzu Dolnym. Rekrutacja i nabór chętnych będzie trwała jeszcze do: 27.07.2018, udział jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie i  przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: sigmafinance@sigmafinance.pl w terminie do dnia 27.07.2018 do godziny 12:00.

Formularz do wypełnienia dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Dla kogo

Wytwórcy OZE, beneficjenci

Organizator spotkania

Sigma Finance spółka z o.o.

JESTEŚMY DORADCĄ: SIGMA FINANCE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie od ponad 15-stu lat skutecznie wspiera różne podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym z dziedziny odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, efektywności energetycznej i innych (zwłaszcza energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne). W obszarze naszego działania jako DORADCY znajduje się: - obsługa na etapie aplikowania o dotacje oraz skuteczne rozliczanie projektów unijnych w zakresie różnych inwestycji (b+r, innowacji, rozwoju przedsiębiorstw, ale głównie są to projekty dotyczące oze (polegające na budowie instalacji oze celem wytwarzania energii na sprzedaż ale również mikroinstalacji  rozproszonych wytwarzających energie na potrzeby własne przedsiębiorstw), - wsparcie wytwórców i prawidłowe przygotowanie do udziału w aukcjach OZE, wyliczenie progów dopuszczalnej pomocy publicznej  - obsługa wniosków o dotacje unijne dla mikroinstalacji rozproszonych,- prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości obywateli i promowania energetyki obywatelskiej- szkolenia oze - budowa i wsparcie merytoryczne inicjatyw w zakresie klastrów energetycznych, współpraca z gminami ( menedżer projektów oze)   

JESTEŚMY WYTWÓRCĄ OZE

Nasza wiedza z dziedziny oze i możliwości wsparcia tego typu inwestycji to nie tylko teoria ale również a może przede wszystkim praktyka. Z udziałem dotacji wybudowaliśmy własne instalacje PV. Jako właściciel instalacji OZE (instalacje PV o łącznej mocy ponad 1,5 MW) oraz mikro instalacji rozproszonych mamy wiedzę kompleksową wynikająca z fizycznego i praktycznego funkcjonowania na rynku energii odnawialnej jako wytwórca. Współpracujemy na bieżąco z URE m. in. w kontekście przygotowania do udziału w aukcjach i prawidłowego rozliczania inwestycji w systemie aukcyjnym.  

 

Prelegent: Anna Nazaruk

Właściciel i Prezes Zarządu Sigma Finance spółka z o.o. Wieloletni (ponad 15 lat) praktyk w zakresie aplikowania o środki UE oraz rozliczanie projektów z udziałem środków unijnych, audyt projektów,  czynny Audytor – w ramach uprawnień potwierdzonych certyfikatem Ministerstwa Finansów numer uprawnień 2131/2006 (egzamin państwowy w roku 2006); ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie programu POIiŚ (obszar: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska, analiza finansowa projektów unijnych);  specjalista ds. inwestycji OZE, autorka artykułów z zakresu możliwości i aspektów prawnych pozyskiwana dotacji unijnych w perspektywie 2014-2020, akredytowany doradca instytucji wdrażającej regionalny program operacyjny woj. lubelskiego;  specjalizuje się w obszarze sporządzania studiów wykonalności oraz analiz finansowych dla projektów unijnych, autorka analiz due dilligence, wyceny spółek oraz autorka artykułów i ekspertyz z zakresu pomocy publicznej w projektach unijnych

 

Program spotkania

09:45-10:00        Rejestracja uczestników

10:00-12.30        Prezentacja cz. I

12.30-13.00        Przerwa kawowa, bufet kanapkowy

13.00-14.45        Prezentacja cz. II

14.45-15.00        Pytania od uczestników, konsultacje