zakończona ocena wniosków 3.7 lubelskie
zakończono ocenę wniosków o wsparcie skierowane na rozwój przedsiębiorstw - działanie 3.7 lubelskie

Zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, konkurs nr  RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18. Lista projektów ocenionych pozytywnie dostępna jest na stronach LAWP. Miło jest nam poinformować, że projekty opracowane przez nasze biuro wsparcia uzyskały ocenę pozytywną. 


Wszystkim naszym klientom na tym etapie gratulujemy.