Wybór projektów OZE rpo lubelskie -sukces klientów
Zakończono ocenę wniosków OZE

Informujemy, że 15 października 2020 roku Uchwałą nr CXCV/3642/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego została zatwierdzona Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20.

Wszystkim naszym klientom gratulujemy i życzymy sprawnej realizacji inwestycji.