wsparcie dla projektów B+R w NCBR
wsparcie w ramach programu Szybka ścieżka

W ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka - przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów badawczych i rozwojowych. 

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

Dla kogo?

 przedsiębiorstw,

 konsorcjów przedsiębiorstw,

 konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przed wdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Termin naboru

wniosków

16 września – 16 grudnia 2019 r. Konkurs jest podzielony na rundy:

1) od 16 września do 31 października 2019 r.;

2) od 1 listopada do 30 listopada 2019 r.;

3) od 1 grudnia do 16 grudnia 2019 r. (do godziny 16:00).