[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] nowy harmonogram
planowane nabory na OZE w 2018 r.

26 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano m.in. nabory wniosków na projekty dotyczące OZE – w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Nabór wniosków do Działania 4.1 planowany jest na lipiec i wrzesień 2018 r., przy czym nabór wniosków w lipcu będzie obejmował projekty takie jak:

          budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii

          budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Przewidywana kwota alokacji to 8 334 000,00 zł (może ulec zmianie w zależności od wykorzystania środków we wcześniejszych konkursach).

Nabór wniosków do Działania 4.1 planowany na wrzesień 2018 r. obejmie natomiast projekty takie jak:

          budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii

          budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

          poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów

          działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów – maksymalnie 2% kosztów kwalifikowalnych

Przewidywana kwota alokacji to 77 453 649,55 zł (może ulec zmianie w zależności od wykorzystania środków we wcześniejszych konkursach).

Nabór wniosków do Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP planowany jest na czerwiec 2018 r. W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na takie zadania jak:

          modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE

          modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE

          głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z  możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu)

          zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła wody) w tym OZE

          wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie

          zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii

          audyt energetyczny (jako element projektu)

Przewidywana kwota alokacji to 28 803 375,39 zł (może ulec zmianie w zależności od wykorzystania środków we wcześniejszych konkursach).

Pełna wersja aktualnego harmonogramu naboru wniosków dostępna jest pod niniejszym linkiem.