WARMIA i MAZURY | Spotkanie informacyjne
zapraszamy do udziału w spotkaniu dot. OZE


SIGMA FINANCE spółka z o.o. w ramach cyklicznych spotkań roboczych i informacyjnych w związku z naborem w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i  dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie, skierowane do:

  • Przedsiębiorstw; zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.


Na spotkaniu omówione zostaną główne elementy dokumentacji konkursowej, kryteria wyboru projektów oraz aspekty związane z kumulacją pomocy publicznej w związku z przystąpieniem do aukcji przez wytwórców, którzy otrzymali dofinansowanie oraz będzie możliwość zadania pytań. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.10.2018. Dokładny adres miejsca spotkania podany zostanie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń od osób chętnych do udziału w spotkaniu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (max liczba osób 50).

Dofinansowanie w ramach konkursu można otrzymać m. in na takie zadania jak: budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe, budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,  w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth, budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe. ; budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe; budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Planowany termin i miejsce spotkania

12 października 2018 roku w godzinach 9.00 –15.00

Warunki uczestnictwa

1) wysłanie formularza zgłoszeniowego do 03 października 2018 roku (formularz do pobrania tutaj) na adres sigmafinance@sigmafinance.pl.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania Sigma Finance spółka z o.o. po zakończeniu rekrutacji – tj. w dniu 04.10.2018

W jednym spotkaniu może uczestniczyć z ramienia jednego podmiotu (max 1 osoba)