URE | Ogłoszenie
- nowy wzór wniosku o wydanie zielonych certyfikatów

Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej, który obowiązuje dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 lipca br.

Systemem świadectw pochodzenia energii odnawialnej, tzw. zielonych certyfikatów, mogą być objęte instalacje odnawialnych źródeł energii, w przypadku których rozpoczęto wytwarzanie przed 1 lipca 2016 r.

Przyjęta w połowie 2016 r. nowelizacja ustawy o OZE wykluczyła z możliwości wejścia do tego systemu źródła odnawialne uruchomione po tym terminie. Dla takich instalacji możliwość wejścia do publicznego systemu wsparcia daje mechanizm aukcyjny, a w przypadku mniejszych biogazowni oraz hydroelektrowni dodatkowo oferowany jest od połowy ubiegłego miesiąca system taryf FiT (feed-in tariffs) lub FiP (feed-in premium).

Podłączone do sieci dystrybucyjnych mniejsze instalacje o mocy do 50 kW, należące do prosumentów, mogą zostać objęte innym systemem tzw. opustów.

Inwestorzy, którzy rozpoczęli wytwarzanie w systemie świadectw pochodzenia, mogą z niego korzystać do 15 lat, licząc od rozpoczęcia generacji.

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectw pochodzenia, który obowiązuje dla energii odnawialnej wytworzonej od 1 lipca 2018 r., jest dostępny pod tym linkiem.