SZKOLENIA tematyczne OZE, Dotacje UE
- rozpoczynamy kampanię informacyjną w ramach szkoleń

W związku z planowanymi w I i II kwartale 2017 r. naborami wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu OZE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Sigma Finance Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną kampanię informacyjną w ramach szkoleń: 

SZKOLENIE TEMATYCZNE I - Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje). Szkolenie kierowane do podmiotów planujących inwestycje z zakresu budowy instalacji oze i zamierzających przystąpić do najbliższego konkursu i naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji oze

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone na szkoleniu Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje) to m. in.:

Podstawowe pojęcia: pomoc publiczna (rodzaje i źródła pomocy), efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu a możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwe wsparcie inwestycyjne w ramach RPO dla danego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, główne rodzaje i typy projektów i rodzaje beneficjentów,

Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania dla różnych instalacji OZE

Kryteria oceny i wyboru projektów w ramach planowanych konkursów, 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

wsparcie operacyjne wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach systemu aukcyjnego, limity pomocy, prawidłowe rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE

Szczegółowy program szkolenia zostanie ostatecznie określony po zamknięciu listy uczestników. Cena za udział w szkoleniu wynosi 800,00 zł + VAT za 1 os. 

Planowane najbliższe terminy szkoleń w obszarze Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje):

Dla podmiotów z woj. podlaskiego - Białystok – 16 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach 9-16, listę uczestników zamykamy 06.03.2017, wpłata za szkolenie do dnia 08.03.2017 r. 

Dla podmiotów z woj. lubelskiego - Kazimierz Dolny (lub Lublin) – 30 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach 9-16, listę uczestników zamykamy 13.03.2017, wpłata za szkolenie do dnia 15.03.2017 r. 

Dla podmiotów z woj. podkarpackiego - Rzeszów – 06 i/lub 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godzinach 9-16 lista uczestników zamykana dnia 20.03.2017, wpłata za szkolenie do dnia 23.03.2017 r. 

Dla podmiotów z woj. świętokrzyskiego – 20 lub 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godzinach 9-16, lista uczestników zamykana dnia 30.03.2017, wpłata za szkolenie do dnia 03.04.2017 r. 

Dokładne miejsce szkolenia (nazwa obiektu i adres)  zostaną ustalone w zależności od ostatecznej  liczby uczestników. Zainteresowanych prosimy o wysłanie w formie papierowej na adres ul. Jana Sawy 6 lok. 202, 20-632 Lublin lub w formie skanu na adres e-mail kpasik.sigma@gmail.com lub sigmafinance@sigmafinance.pl  z dopiskiem "SZKOLENIE TEMATYCZNE I / miastowypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który mogą Państwo pobrać klikając w niniejszy link.