SIGMA-WOLTAIKA wspiera rozwój gospodarki niskoemisyjnej
miło nam poinformować, iż podpisaliśmy kolejną umowę o dofinansowanie na projekt OZE

Miło nam poinformować, że nasza spółka celowa SIGMA-WOLTAIKA, w dniu wczorajszym, tj. 17 lipca 2018 r. podpisała kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,65 MW w miejscowości Nowogród, gmina Nowogród, który zostanie zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Całkowita wartość projektu to 3 840 694,16 PLN, gdzie całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 2 359 324,95 PLN. Wartość dofinansowania z UE dla Projektu to 1 393 099,43 PLN.  To już piąta inwestycja służąca poprawie środowiska realizowana przez naszą spółkę.


SIGMA-WOLTAIKA podpisała kolejną umowę o dofinansowanie projektu OZE

Niniejszy projekt to kolejna inwestycja mająca na celu czynne działanie naszego podmiotu na rzecz czystego powietrza i promowania OZE sprzyjająca rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej.