Rozstrzygnięcie konkursu OZE IV.1.2 Łódzkie
Wybrano projekty oze do dofinansowania

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą z dnia 14.05.2019 zatwierdził wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Lista projektów, które uzyskały ocenę pozytywną oraz lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie rpo.łodzkie.pl

Niestety z uwagi na brak środków w ramach alokacji nie wszyscy zostali ujęci na liście głównej. Zarząd podjął jednocześnie decyzję o utworzeniu listy rezerwowej. Podmioty umieszczone na tej liście wraz z uwolnieniem / przesunięciem środków będą mogły być otrzymać dofinansowanie.