[POMORSKIE] Ogłoszenie dot. konkursu
Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Programów Regionalnych) informuje, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu. W chwili obecnej trwa weryfikacja wymogów formalnych projektów. O przewidywanym terminie jej zakończenia wnioskodawcy będą powiadamiani indywidualnie. Rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu powinno nastąpić w IV kwartale 2017 roku. Prosi się o kierowanie ewentualnych pytań na adres mailowy j.jorasz@pomorskie.eu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły wyniknąć z przedłużającej się oceny.