[POMORSKIE] 10.3.1 Odnawialne źródła energii
- zakończono nabór wniosków o dofinansowanie

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne.


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, złożonych zostało aż 255 wniosków na łączną kwotę 660 362 633,11 PLN, z czego wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 448 114 209,44 PLN, co stanowi ponad 360% alokacji.


W związku z dużą liczbą wniosków zgodnie z informacja IZ - terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie mogą ulec wydłużeniu.