[PODLASIE] Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przedstawia
listę projektów po ocenie formalno-merytorycznej dla typów projektów 3 i 4

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przedstawiła Listę projektów po ocenie formalno-merytorycznej dla typów projektów 3 i 4, tj. 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

 

Lista projektów dostępna jest pod niniejszym linkiem.