[PODLASIE] Informacja dot. Działania 5.1
zwiększono alokację na dofinansowanie projektów OZE

Energia odnawialna: 27 projektów otrzyma dotacje

Dotyczy to kolejnych projektów zgłoszonych do konkursu z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazło się 27 inwestycji polegających na budowie farm i elektrowni fotowoltaicznych. Powstaną one w różnych częściach województwa podlaskiego, w tym m.in. Suwałkach, Kolnie, Milejczycach czy też Starym Lewkowie.

Wartość wszystkich projektów to 150,6 mln zł. Ze względu na tak duże zainteresowanie i ilość złożonych projektów Zarząd Województwa postanowił zwiększyć budżet przewidziany na wsparcie projektów z 50 mln do 58,4 mln zł. Tym samym dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty, które spełniły kryteria konkursu i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Warto pamiętać, że w październiku ubiegłego roku zostały ogłoszone wyniki tego samego konkursu, ale dotyczące projektów polegających na montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców podlaskich gmin. Wówczas, dofinansowanie otrzymały 62 inwestycje.

Naszym Klientom serdecznie gratulujemy!