PARP Działanie 2.3.2 Bon na innowacje
- częściowe zakończenie oceny formalnej wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała trzecią, częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.( Bon na innowacje ) 

Miło na poinformować, że na liście znalazły się projekty opracowane przez naszą Spółkę na rzecz naszych klientów. Naszym klientom gratulujemy.