[PARP] Działanie 1.4. Wzór na konkurencję
- lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lista projektów dostępna do wglądu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub do pobrania klikając [tutaj].


Naszym Klientom serdecznie gratulujemy!