PARP | Bon na innowacje dla MŚP
trwa nabór na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy nabór w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Konkurs odbędzie się w 2 etapach, z czego 2-gi etap jest nowością i dot. konkursu na inwestycje.

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujesz:

·     dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej

·  opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy

·     możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług

Etap I konkursu obejmuje projekty dotyczące usług. Nabór wniosków trwa od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

I etap to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, jednostka naukowa natomiast wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Na tym etapie przedsiębiorca może wnioskować o dofinansowanie projektów związanych z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. W ramach tego etapu można otrzymać nawet 340 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%.

II Etap konkursu obejmuje projekty inwestycyjne. Nabór wniosków trwa od 17 kwietnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r.

Udział w II-im etapie uzależniony jest od zakończenia z sukcesem I-go etapu konkursu Bon na innowacje oraz zaakceptowania przez PARP wniosku o płatność końcową. Na tym etapie można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie swojego pomysłu na innowację opracowaną przez jednostkę naukową. Możliwa do otrzymania kwota wsparcia to 540 tys. zł, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te można wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowy katalog kosztów inwestycji jest dostępny w regulaminie konkursu [tutaj].