Ogłoszenie 16.06Zakończona została ocena formalna projektów złożonych w ramach Działania 1.3; Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, konkurs nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15. Z listą [projektów pozytywnie ocenionych można zapoznać się na stronie LAWP. 

Miło jest nam poinformować, że wszystkie projekty opracowane przez naszą firmę w ramach tego konkursu znalazły się na liście projektów ocenionych na tym etapie pozytywnie.