NFOŚiGW - nowy nabór
- unijne pieniądze na efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej

Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł. Szanse na pieniądze mają:

·         państwowe jednostki budżetowe,

·         szkoły wyższe,

·         administracja rządowa oraz

·         nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne

Nabór – w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – potrwa niecałe dwa miesiące, od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na październik przyszłego roku. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wsparcie będzie skierowane na projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej takie elementy, jak:

·         ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych);

·         wymiana oświetlenia na energooszczędne;

·         przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;

·         instalacja/przebudowa systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE);

·         budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

·         zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

·         budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

·         instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

·         instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego);

·         opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

·         modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

·         instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

·         tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;

·         przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

 

Poprzedni konkurs z poddziałania 1.3.1 prowadzony był przez NFOŚiGW od 22 stycznia do 31 maja 2016 r. W ramach jego rozstrzygnięcia podpisano 171 umów, których koszty całkowite to 1 549 979 108,96 zł, w tym 1 119 736 350,48 zł z UE.