nadal można składać wnioski na projekty OZE
Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” trwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Terminy i sposób składania wniosków

 Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania.