Nabór wniosków do ARiMR
ARiMR ogłosiła nabór wniosków w ramach przetwórstwa - nowa grupa wnioskodawców!

Nabór 2019 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 28 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 2409), w dniu 31 grudnia 2018 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". 

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od  31 stycznia do  1 marca 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.).


Zachęcamy do składania wniosków