nabór oze lubelskie - liczba wniosków
podsumowanie

W dniu 13.03.2020 zakończył się nabór wniosków dla projektów oze w woj. lubelskim

W ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Złożono 546 wniosków na łączną wartość wnioskowanego wsparcia 222,65 mln zł.

Alokacja wynosiła 45,37 mln zł.