LUBELSKIE - Nowe nabory wniosków o dotacje 2019
W harmonogramie naboru wniosków dla roku 2019 w woj. lubelskim wprowadzono zmiany.

W harmonogramie naboru wniosków dla woj. lubelskiego dla roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowych terminów naboru dla kilku działań, w tym:  - na projekty związane z OZE (budowa nowych instalacji ) oraz na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorstw i inne.

W nowym harmonogramie dla roku 2019 znajdujemy m. in. planowane terminy naboru wniosków między innymi dla   

- Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na lipiec, natomiast terminem naboru wniosków na sierpień.

- Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na grudzień 2019 r., natomiast terminem naboru wniosków na styczeń 2020 r.

- Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na sierpień, natomiast terminem naboru wniosków na wrzesień.

- Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa zmieniono termin ogłoszenia na lipiec, natomiast termin naboru wniosków na sierpień,

- Działania 1.2 Badania celowe dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na lipiec, natomiast terminem naboru wniosków na sierpień,

- Działania 3.5 Bon na doradztwo zmieniono termin ogłoszenia na wrzesień, natomiast termin naboru wniosków na październik.

- Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na październik, natomiast terminem naboru wniosków na listopad.

- Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na lipiec, natomiast terminem naboru wniosków na sierpień.

- Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na grudzień 2019 r., natomiast terminem naboru wniosków na styczeń 2020 r.

- Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw dodano nabór w 2019 r. z terminem ogłoszenia na sierpień, natomiast terminem naboru wniosków na wrzesień