[LUBELSKIE] Nabory na 2018 r.
- zaktualizowano harmonogram naborów wniosków na 2018 r.


Dnia 27 marca 2018 r. ogłoszono nowy harmonogram naborów wniosków planowanych na rok 2018 r. W ramach planowanych naborów już niedługo, bo na przełomie marca/kwietnia br. rozpocznie się nabór do Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Planowany nabór swoim zakresem obejmie projekty:

    głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach

    technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

    zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych

   budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego)

    przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

 

W ramach ww. projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa instalacji OZE (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Ponadto, jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Pełny aktualny harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WL 2014-2020 na 2018 r. dostępny jest pod tym linkiem.