[LUBELSKIE] Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
- zakończenie oceny formalnej wniosków

Informujemy, że zakończona została ocena formalna wniosków w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE dla województwa lubelskiego. Również nasze projekty opracowane i złożone w ramach niniejszego konkursu znalazły się na liście projektów ocenionych pozytywnie. Z pełną listą wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE po ocenie formalnej - RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 można zapoznać się pod adresem [link].