[LUBELSKIE] Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
- zakończono ocenę formalną wniosków

Zakończona została ocena formalna projektów złożonych w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - konkurs numer RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16.

Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej dostępna na stronie RPO Województwa Lubelskiego lub do pobrania klikając [tutaj].


Naszym Klientom serdecznie gratulujemy!