[LUBELSKIE] 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
- zakończenie oceny formalnej

Zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16


Pełna lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej jest dostępna pod tym linkiem.


Naszym Klientom serdecznie gratulujemy!