[LUBELSKIE] 4.2 OZE
- zakończono ocenę formalną

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17. 

Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej dostępna jest pod tym linkiem.

Wszystkim naszym Klientom gratulujemy zakwalifikowania się do oceny merytorycznej.


Zespół Sigma Finance Spółka z o.o.