ŁÓDZKIE | Działanie IV.3.2 Ochrona powietrza
- zmiana regulaminu konkursu dla działania dot. ochrony powietrza

Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego ochrony powietrza

17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków złożonych w czterech innych konkursach, wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego ochrony powietrza, przesuwając terminy oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów na 31 sierpnia 2018 r. (tj. 145 dni roboczych od dnia 5 lutego 2018 r.).

Chcąc zapoznać się z aktualnym regulaminem należy wejść na stronę WWW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakładce „Aktualności”. Aktualny regulamin konkursu jest dostępny także pod tym linkiem.