LGD Razem ku lepszej przyszłości
przedsiębiorcy z Gminy Łuków i okolic mają szansę otrzymać dofinansowanie


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", na operacje z zakresu:

3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (limit środków 1304985,00 zł)

Termin i miejsce składania wniosków: 04 kwietnia 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r.; Biuro LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Forma wsparcia: Maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł w formie refundacji do wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny naboru:

3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa obowiązuje zakres tematyczny, projekty z zakresu turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (PKD sekcja C – przetwórstwo przemysłowe; sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). Szczegółową listę kodów PKD poniższa tabela:

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

10.1

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.3

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.4

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.5

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.6

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.7

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.8

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

11.0

Produkcja napojów

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3

Pola kempingowe

55.9

Pozostałe zakwaterowanie

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.3

Przygotowywanie i podawanie napojów

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

90.0

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91.0

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93.1

Działalność związana ze sportem

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

Obszar działania LGD "Razem ku lepszej przyszłości" obejmuje gminy: Adamów, Krzywda, Łuków (z wyłączeniem miasta Łuków), Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.

Więcej informacji nt. planowanego naboru dostępna pod tym linkiem