kolejne projekty z dofinansowaniem
Projekty OZE z dofinansowaniem

W miesiącu lipcu 2019 roku dokonano kolejnych zmian na liście rezerwowej projektów w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla działania IV.1.2 województwa łódzkiego. Na skutek procedury odwoławczej trzy projekty zostały przywrócone do oceny i umieszczone na w/w liście.

Z lista projektów można zapoznać się bezpośrednio na stronie RPO WŁ.