kolejne miliardy dla w. lubelskiego 2021-2027
Województwo lubelskie może liczyć na ok. 1,7 mld. euro

Od 18 stycznia 2021 r. trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację nowego programu regionalnego. Województwo lubelskie sprawnie i efektywnie wydatkuje środki europejskie dostępne w obecnym programie regionalnym.  Pieniądze ok. 1,7 mld. Euro z nowej perspektywy finansowej trafią m.in. na przedsiębiorczość, inwestycje w innowację, ochronę zdrowia, efektywność energetyczną, czy edukację i sprawy społeczne.

Program regionalny nie jest jedyną kopertą finansową jaką otrzymamy. Województwo Lubelskie skorzysta również z kontynuacji Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro wkładu UE), który będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Lubelskie 2021-2027 – to szansa na ok. 1,768 mld euro