kolejne dotacje OZE przyznane
RPO łódzkie - kolejne inwestycje oze z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1348/19 z dnia 1 października 2019 r. zmienił uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 - Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i wybrał do dofinansowania pięć projektów oraz w wyniku zakończenia procedury odwoławczej umieścił osiem projektów na liście rezerwowej


naszym klientom gratulujemy 

zespół Sigma Finance sp. z o.o.