kolejna szansa na dotacje dla przedsiębiorców
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Już  niedługo ( wrzesień / październik 2019) lubelscy przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę na pozyskanie dofinansowania do inwestycji w rozwój firmy w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. 

O dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji będą mogli obiegać się przedsiębiorcy na projekty polegające na:

1. Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; 

2. Zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne); 

3. Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu; 

4. Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz stron LAWP.