INFORMACJA - zmiana adresu
Szanowni klienci - informujemy, że zmianie uległ adres naszego biura w Lublinie

Szanowni klienci - informujemy, że zmianie uległ adres naszego biura w Lublinie. Począwszy od lutego 2019 biuro inwestycji i projektów unijnych oraz biuro inwestycji OZE mieści się w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9A II piętro 

Numer telefonu nie uległ zmianie - pozostajemy do dyspozycji pod numerem 81- 4594328 

Zespół Sigma Finance spółka z o.o.