Informacja o spotkaniu - AUKCJE OZE
Informacja o spotkaniu - AUKCJE OZE

W związku kierowanymi do Sigma Finance sp. z o.o. pytaniami co do możliwości skorzystania ze szkolenia/spotkania informacyjnego w zakresie przygotowania do uczestnictwa w nadchodzącej aukcji przeznaczonej dla instalacji OZE < 1,00 MW przez wytwórców, którzy zamierzają zgłosić instalacje objęte wsparciem inwestycyjnym (np. dotacją RPO) ale nie tylko, informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania takiego dodatkowego wydarzenia w dniu 29.10.2018 w Lublinie. Udział będzie bezpłatny a zorganizowanie spotkania będzie możliwe j. zgłosi się co najmniej 20 osób. W celu umożliwienia uczestnictwa szerszej liczbie osób oraz wymiany uwag prosimy o skierowanie na adres sigmafinance@sigmafinance.pl chęci uczestnictwa w takim wydarzeniu do dnia 24.10.2018. Umożliwi to nam dostosowanie oferty i wielkości sali. W dniu 25.10.2018 poinformujemy o tym, czy wpłynęła wystarczająca liczba chętnych. W przypadku mniejszej liczby chętnych – wyrażamy gotowość spotkania indywidualnego w formule zamkniętej.  

Zespół Sigma Finance sp. z o.o.