Informacja dodatkowa
działania SIGMA FINANCE dot. ochrony środowiska

Pragniemy poinformować, iż w związku z zakończeniem oceny i ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 nasza spółka celowa SIGMA-WOLTAIKA Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie dla planowanej inwestycji dotyczącej budowy instalacji PV o mocy 0,65 MW w miejscowości Nowogród. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2018. 

Jednocześnie w/w spółka w ubiegłym tygodniu podpisała kolejną już umowę o dofinansowanie dla inwestycji OZE w województwie lubelskim (w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz) - inwestycja dot. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW  w miejscowości Stare Kobiałki, gmina Stoczek Łukowski 

Tym samym w najbliższym czasie zostaną wybudowane przy udziale dofinansowania kolejne nasze instalacje o łącznej mocy prawie 2,0 MW, które zostaną również zgłoszone do aukcji. Działania te są przejawem również tego, iż SIGMA FINANCE Spółka z o.o., jako świadomy przedsiębiorca wpiera inne podmioty w realizacji realnie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Mamy nadzieję, że nasze kolejne inwestycje również otrzymają wparcie i będą mogły być zrealizowane.