Informacja dla Średnich Przedsiębiorstw LUBELSKIE
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Średni Przedsiębiorco!

Już w grudniu 2016 r. ruszy nabór dedykowany dla średnich firm w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Typy projektów, jakie mogłyby uzyskać dofinansowanie to:

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

 

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie RPO WL oraz na naszej stronie po ogłoszeniu przez LAWP konkursu.